Spørsmål og svar

Når vi første gang hører om infrarød varme, tenker vi først og fremst på terrasse varmere som lyser rødt.
Men utviklingen har gått videre og nå kan man få infrarøde varme fra varmepanel, uten det røde lyset og ikke så intens. Kun behaglig varme.

Vi har her et utvalg av spørsmål og svar:

1. Hva er Infrarød Stråling

Infrarød stråling er elektromagnetiske bølger (ikke UV-stråler), som varmer opp de elementer og gjenstander de treffer helt uavhengig av luften som er i rommet. Elementer og gjenstander kan være gulv, vegger, tak, møbler, og ikke minst vår kropp.

2. Er infrarød strålevarme farlig?

Nei. Selv om stråling er et negativt ord, er ikke infrarød strålevarme farlig overhode. De infrarøde strålene må ikke forveksles med de farlige strålene som UV-, røntgen – eller radioaktive stråler. Infrarød varme har faktisk vist seg å ha positiv virkning for kropp og helse. Ir-varme brukes på sykehus og helse- og velværesentre over hele verden.
På sine nettsider skriver Statens strålevern blant annet følgende:
«IR-bestråling fører til oppvarming av kroppens overflate, men forårsaker ikke kjemiske forandringer, skade på DNA og kreftrisiko, slik som UV-stråling gjør.»

3. Hvordan virker infrarøde varmepanel?

Et varmepanel produserer varme som videregis fra overflaten som en varmestråling. Alle overflater som treffes av strålevarmen fra panelet tar til seg varmen, som igjen avgir varmen til luften. Så når alle omgivelsene rundt oss avgir varme, får vi en mye jevnere varme i rommet. For å garantere en så effektiv utnyttelse av energien som mulig, er baksiden av varmepanelet isolert slik at all varmen «stråles» utover i rommet.

4. Hvordan monteres varmepanel:

Med hvert produkt som leveres, følger det med en monterings – og bruksanvisning. Varmepanelet monteres enkelt med medfølgende beslag og skruer. Noen varmepanel må tilkobles av autorisert elektriker, men andre kommer med ferdig påmontert kabel med støpsel, som lett kan monteres selv.

5. Kan varmepanel installeres på badet?

Ja. De fleste varmepanel kan monteres på bad. Viktig: Vær oppmerksom på følgende generelle rettningslinjer – minimumsavstand til blandebatterier o.l skal være 60 cm.

6. Hvor stor er virkningsgraden / effekten i varmeelementene?

Våre varmepaneler har en virkningsgrad på 90-100 %, all energi benyttes til oppvarming av varmeelementet og den målte effekt er 100 %.

7. Hva er konveksjon?

Konveksjon beskriver den måten luften oppvarmes på, ved hjelp av en varmekilde. de fleste varmekildene varmer opp luften via konvesjon. En panelovn er en gjennomstrømningsovn hvor luften sirkulerer igjennom og varmes opp. Den oppvarmede luft stiger opp til taket, dermed trykkes den kalde luft ned mot gulvet, som så igjen stiger opp i panelovnen. På denne måten starter varmen å sirkulere. Varmekilder med konveksjon har en lavere virkningsgrad enn infrarøde varmepanel. Luftsirkulasjon som konveksjon sirkulerer og flytter støv rundt i boligen og rommet. Varmefordelingen er ikke opptimal, ved gulvet er det kalt fordi den varme luften stiger opp. Dermed blir det store gradeforskjeller mellom gulv og tak. Varmepanelene genererer ca. 70 % varmestråling og 30 % konveksjon. Alminnelige varmekilder leverer ca. 30 % varmestråling og 70 % konveksjon.

8. Hva med service og vedlikehold av ir-varmepanel?

IR-Varmepanelene har lang levetid, men er allikevel vedlikeholsfrie. Ingen reservedeler eller service trengs.

9. Hva er garantien?

Det er fra 5-10års garanti på våre varmepanel, avhengig av fabrikkat.

10. Betjening av varmepanelene?

Vi kan tilby flere muligheter til styring av ir-varmepanel. Timer, termostater, adaptere, etc. Vi finner en løsning tilpasset ditt behov.
Med Sunnyheat panelene medfølger det en trådløs ISTC cotroller som styrer panelene. Denne er unik på markedet idag.

11. Hvilke godkjenninger og sertifiseringer har våre varmepanel?

Alle våre varmepanel har CE godkjenninger og sertifikater som sikrer at produktet overholder Europeiske normer.

12. Hvor varm blir overflaten på varmepanelet?

Overflatetemperaturen på våre ir-varmepanelet er 60-130grader. Alle varmepanelet har innebygd overopphetingsbryter som sikrer at evt overdekking ikke utgjør noen brannfare. Ingen fare for forbrenningsskader ved berørelse av varmepanelene.

13. Kan jeg få elektrisk støt hvis det skjer et brudd på overflaten på varmepanelet?

Det er ingen fare for elektriske støt. Elektrisiteten er isolert og adskilt fra den synlige overflate.

14. Hvorfor er ir-varmepanel interessant for meg?

Mange grunner. Her er en kort oppsummering:

Bli kvitt stygge og klumpete radiatorer og varmepumper. Varmepanelene kan integreres i taket slik at du nærmest får et usynlig varmesystem. De kan henges på veggen som et bilde eller farget kontrast til interiøret.

Spar penger hvis du bytter fra oppvarming på olje og gass og hvis du bytter fra et annet elektrisk varmesystem.

Tradisjonelle varmesystemer er avhengige av vannstrømmen gjennom rør og har en begrenset levetid før problemer som blokkeringer kan utvikle seg. Dette kan føre til dyre reparasjoner. Så lenge du har elektrisk strøm i huset ditt, vil du aldri møte på disse problemene med ir-varmepanel.

Forbedret helse. De infrarøde strålene fra varmeplatene forbedrer blodsirkulasjonen. Dette er sterkt knyttet til folks helse og stressnivå.

Miljøvennlig oppvarming. Ingen skadelige gasser eller støy.

Fant du ikke svar på det du lurte på? Kontakt oss med ditt spørsmål.